Espen Moe

30 millioner gode grunner

Ta tiden til­bake. Det er et godt råd, spør du meg.

I Egmont har vi lange tradisjoner med historie­fortelling. Gjen­nom 138 år har vi gledet, inspirert, under­holdt, for­undret, kanskje til og med for­arget leserne våre. Og det er fort­satt mange som sverger til det trykte ord. Til det hånd­faste. Til en kanal som byr på mulig­het til å for­dype seg. Som byr på plass til å for­telle en historie. Faktisk var det i fjor så mange som 30 millioner som kjøpte et uke­blad eller et magasin fra oss i Egmont Publishing. 30 millioner.

Våre lesere bruker bladene våre som et etter­lengtet puste­hull i hver­dagen. Faktisk viser snittet at hver leser bruker hele 1 time og 30 minutter på hver eneste ut­gave. Det er halv­annen time som gir dem inspi­rasjon, gode tips og ideer. Her er det ikke snakk om multi­tasking. Når de første leser så har de fokus. Det er dette som er print­medias egen forsje. Kvalitets­tid. Egen­tid. I dette maga­sinet møter du men­nesker som bryr seg om papir. Annon­sører som skjønner verdien av å velge print. Som forstår det store ned­slags­feltet som print faktisk har. Men også lesere som for­teller hvorfor maga­siner og uke­blader er en viktig del av deres liv. Hvorfor de velger print når de vil inspi­reres og fasci­neres. Eller bare trenger en pause.

Vi har også møtt kjente bransje­profiler og fått deres be­traktninger om hvilke egen­skaper print har, og hvor vi går som bransje. Mulig vi har lagt gull­alderen bak oss, men at print er liv laga, både for annon­sører og lesere.

God lesning!

Espen Moe
Espen Moe
Salgsdirektør
Egmont Publishing